BODRUM REHBERİ 

Home ] Antik Karya ] Milas ] Iassos ] Euromos ] Heraclia ] Priene ] Miletos ] Didyma ] Pamukkale ] Labranda ] Laodikya ] Nysa ]

Home ] Up ]

 

 

Home ] Up ] Alinda ] Knidos ] Kaunos ] Labranda ] Bargilya ] Alabanda ] İassos ] Keramos ] [ Afrodisias ] Hieropolis ] Lagina ] Gerga ] Nysa ] Ortosia ] Laodicea ]

 

Bodrum Guide

Bodrum  Yesilyurtlularda 

Kiralik Villa

Yalıkavak Satılık Malikane Turgutreis Teras evleri Satılık Villa

Öztürk Muhasebe

 

 

   

Afrodisias

Tanrıça Afrodit’in kutsal şehri olan Afrodisias, ana yollar üzerinde olmaması nedeni ile  uzun yıllar gözlerden ırak kalmıştır. Önce, İtalyanların daha sonra  Fransızların dikkatini çeken ve kısmen kazılan  bu  ünlü kent tam 30 yıl  ünlü bilim adamı Kenan Erim tarafından kazılmış. Afrodisias'ın yeniden gündeme gelmesi  ünlü fotoğrafçı Ara Guler’in 1958 yılında bölgede yolunu kaybederek Geyre köyüne gelmesi ve Afrodisias’in fotoğraflarını çekmesi ile başlamış. Ara Güler bu fotoğrafları Kenan Erim’e göndermiş. Böylece Kenan Erimin büyük Afrodisias aşkı başlamış. Adeta hayatının bu görkemli şehre adayan KE öldükten sonra TBMM’nin özel izni ile bu  ünlü kente gömülmüştür.   A yaklaşım Karacasu veya Tavas yoluyla oluyor. Mermeri ile  ünlü Babadağ yakınında,  nar ve kavak ağaçları içinde kaybolmuş bu görkemli antik kentte her noktada adeta mermer mimari parçalar ve heykeller fışkırmakta.  A a 3 km uzaklıktaki Babadağ’da bulunan mermer yatakları  şehrin zenginlik kaynaklarından birisi olmakla kalmayıp, Afrodosias’ta yüzyıllar boyunca devam eden bir heykeltraslik okulunun gelişmesine de neden olmuş.  Diğer tarafta birçok afrodisiasli sanat ve bilim dallarında on plana çıkmışlar. Bunlardan sair Chariton'u, tip araştırmacısı Ksenokrates'i ve düşünür Aleksar'i sayabiliriz.  Şehrin tarihinin Neolitik Cağ’a  kadar indiğini,  şehrin ortasında yer alan ve üzerinde tiyatronundu yer aldığı  Akropol tepesinden ve Pekmeztepe'de   kazılarından anlamaktayız. Bu yaklaşık 8000 yıl suren kesintisiz yerleşme sırasında erken yerleşmelerin Lelegonpolis ve Megalepolis olarak anıldığını ve Afrodisias’in bir ara Ninoe kenti ile ilintili olarak anıldığı ve burada kentin tanrıçası olan ve gökte Venüs tarafından temsil edilen  İster’in tapınıldığını görüyoruz. Helenleşme döneminde Istar’in Afrodit ile ozdeştigini  görürüz. Tanrıçanın Venüs’ü temsil eden yıldızı basındaki şehri temsil eden tacının ortasında görülür. Ayrıca Ninos ve Semiramis'in kabartmaları ise Afrodisias’ta bulunmuştur. Erken Bronz cağında da iskan edilen bu tepe Grek-Roma cağlarında tiyatroya ev sahipliği yapmış.  A önemi Roma cağlarında, özellikle İmparator Augustus döneminde çok belirgin olarak ortaya çıkar. Kendilerinin Afroditin soyundan geldiklerine inanan Romalılar bazı şehirlere özel saygı göstermişlerdir. Bunların basında Afrodisias ve diğer bir Karia şehri olan Knidos gelir. Şehre büyük önem veren ve adeta bastan basa imar eden İmparator Augustus olur. Bütün şehirler içinde en çok Afrodisiasi sevdiğini belirten A, çok sevdiği hizmetkarı Zoilosun'da Afrodisiasli olması nedeni ile buraya özel bir ilgi duyar. Şehirde bulunan bir çok kitabe, İmparator Agustus zamanında sonradan azat edilen Zoilos'un burada  birçok bina inşa ettirdiğini gösterir. Şehirdeki birçok yapı IO 50 yılında sedire gelen özgür bırakılmış Zoilos tarafından yaptırılmıştır.   Roma döneminde birçok imparatorun sevgisine ve cömertliğine mahzar olan A, görkemli yapılarla donatılır. Şehrin ana doludaki  ünlü mermer yataklarından biri olan Babadag'a sadece 3 kilometre uzaklıkta olması, çok  ünlü bir heykel okulunun dogmasının yani sıra şehrin bastan sona mermer anıtlarla süslenmesine neden olur.  A ziyaret eski Geyre köyünün meydanı ile baslar. Geziye tiyatro yönünden başlanması ve stadyum ile bitirilmesi tavsiye olunur.  Kazı evini ve Roma İmparator kültü için inşa edilmiş, ama günümüzde  halka acık olmayan Sebastion alanı gezildikten sonra sırtını bir Höyüğe dayamış tiyatroya gelinir. 

Sebastion,

Müze ve kazı evi arasında kalan Sebastenun bir yanında Julius Cladiuslar hanedanına ait imparator heykellerini içeren bir anıtsal kapı diğer yanda ise Agora diğer yanında ise bir Korint tarzı tapınak yer almakta idi. Bu 80 metrelik caddenin iki yani portikolar ile süslenmişti.

 Güney Portiko

Güney Portiko ikinci katta ion sütunları arasında yer alan kabartmalar şehrin ileri gelen önemli tanrılarını ve onlarla ilgili sahneler göstermekte idi. Güney Portikonun uçuncu katında ise bu defa Korint sütunları arasında Julius Cladiuslar sülalesinin üyelerinin ve eslerinin yaşamlarından kesitler vardır. Burada Augustus, Cladius, Tiberius ve Caligula ve ailelerini gösteren kabartmalar bulunmakta idi. 

Kuzey Portiko

Kısmen korunan kuzey portikoda ise ikinci katta Roma idaresi altındaki bütün ulusları gösteren figürler ve yazılı açıklamalar yer alır. Uçuncu katta ise rüzgar figürleri  görülür. 

Tiyatro Önceleri tamamen toprak altında bulunan hatta üzerinde Geyre evleri bulunan  tiyatro büyük bir özenle kazılmış ve Anadolu’daki en güzel tiyatrolardan biri ortaya çıkarılmıştır.  Sahne binası, orkestra bolumu ve alt oturma sıraları çok iyi korunmuş olan tiyatro IO. 1 yüzyıla tarihlendirilir. Yamaca dayalı bu muhteşem tiyatro, mermerin çıkarıldığı  ünlü Babadaga bakar.  Sahne binasında oyuncular tarafından kullanılan odalar ve dekorla ilgili eşyaların konulduğu odalar  görülür.  Sahne binasının arka duvarında şehrin tarihine ışık tutan ve A ait İmparatorluk emirlerini içeren bir duvar bulunmuştur. Tiyatroda önemli kişiler için ayrılmış koltuklar ve duvarları çok yükseltilmiş orkestra bölgesi dikkatimiz çeker. Sahne binası kirişlerinin biri üzerindeki kitabe sahne binasının azat edilmiş köle Zoilos tarafından yaptırıldığını anlatır.  Tiyatrodan sonra karsınıza höyükte  yapılan kazılarda acılan hafriyat çukurları gelir. A tarihini IO 5000 4000 yılına indiren buluntuların çıktığı bu kazı çukurları, şehrin tarihinin ne kadar eskilere indiğini göstermesi bakımında çok önemlidirler.  Tepeden inince Şehrin Agoralarına ulaşılır. Şehrin eski agorası olan kuzey agora daha kazılmamıştır. Tiberius Portikosu olarak anılan Güney Agorada yapılan kazılarda agora alanının ortasında  100 metre boyunda bir havuz bulunmuştur. Bu esine rastlanmayan özellik A agorasını çok özel bir konuma sokar. Agoranın hemen yanında imparator Hadrian adına yapılmış oma hamamları yer alır. Erken dönemde Afrodisiasa gelen seyyah ve arkeologların dikkatini çeken  ve 1904-1905 yılları arasında Fransız mühendis Paul Gaudin tarafından kazılan Roma hamamları muhteşem mermer isçiliği ile dikkatimiz çekerler. Burada erken dönemde yapılan kazılarda ele gecen eserler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Salonlarında sergilenirler.  Sağa doğru ilerleyen bir patika yol bizi ...... yılında bulunan Odeon/Bouleteron kompleksine ulaştırır. Tamamen renkli mermerlerden yapılmış olan Odeonun üst oturma basamakları günümüze kadar korunamamıştır. Odeon’un hemen yanında bulunan Afrodisiyasli heykeltraslarin atölyeleri bu görkemli şehirde 600 yıl suren bir geleneği göstermesi acısından son derece önemlidirler. Burada ele gecen yarim bırakılmış heykeller, heykeltraslara ait yontu aletleri  ve heykel üretiminde kullanılan su küpleri yerel müzede sergilenirler.  Şehrin  ünlü tanrıçası Afrodit için yapılmış bu tapınak şehrin tam merkezinde yer alır. Burada tapınağı da içine alan ve sığınanların tanrıca Afrodit’in himayesine girdiği etrafı çevrili bir kutsal alan olduğunu ve bu alanın etrafında sinir tasları konduğunu anlıyoruz. Bu kitabeleri önceleri  İmparator Augustus'un kölesi olan Zoilos tarafından konulduğunu anlıyoruz. Zoilos'un tapınak yapımı içinde büyük caba sarf ettiği anlaşılıyor.  Yapılan araştırmalar da tanrıçanın I.O. 6 yüzyıldan itibaren tepki gördüğü anlaşılır. Sütunları hala ayakta duran tapınağın ise I.O. 1 yüzyılda inşa edildiği bilinir. Tapınağa ait kült heykeli bu bölgedeki duvarlardan birinin içinde bulunmuştur. Yüzü tahrip olmuş bu muhteşem heykel, güzellik tanrıçası Afrodit figürlerinden daha çok ana tanrıca helkelerine benzer. Üzerinde mitolojik figürlerin yer aldığı bu heykel, Afrodidias Müzesinde sergilenir. Altın cağını Helenistik ve Roma cağında yasayan tapınak. Hıristiyanlığın yayılması sırasında IS 5 yüzyılda kiliseye çevrilmiş. Tapınağın iç duvarları yıkılarak bu duvarlar diş şutun sıralarının dışına konulmuş ve tapınağın doğu tarafında bir apsis eklenmiştir. Ayakta duran sütunları ve arka planda görülen Babadağ ile bu tapınak çok muhteşem bir görüntü verir. Tapınağın çevresinde, Odeonun hemen yanında Piskoposluk okulu karsımıza çıkar.  Tapınaktan sonra yol bizi bu sefer bütün zamanların en iyi korunmuş Roma Stadyuma oturur. Roma Dönemi IS. 2 yüzyılda yapılmış bu stadyum çok iyi korunmuştur. Burada atletizm yarışmaları, güreş, disk atma gibi sportif faaliyetler yapılmış. Bu staduimun tanrıca Afrodit ve diğer tanrılar için yapılan festivallerde ev sahipliği yaptığı sanılır. Stadyumun doğu terinde arena olarak kullanılmış bir bolum gözümüze çarpar.

 Tetrapilon

Kenan Erim tarafında restore edilen ve dortkapi anlamına gelen bu analsal kapı şehrin nemli arterlerinin kesiştiği bir noktada yapılmıştır. Buradaki yollardan birisi tiyatronun yakınındaki ana meydana ikinci önemli caddede tapınağa doğru gider. Tetrapilonun hemen yanında şehri 1959 yılından beri kazan Kenan Erim’in mütevazı mezarı bulunur. 

 Müze

Müzede ziyaretçileri bir Nike heykeli karsılar. Antik cağ filozoflarının büstlerinin yer aldığı koridorun sonunda İmparatorlar Salonuna gelinir.  İmparatorlar salonunda ise basta İmparator Domitianus olmak uzere yaslı Sezar, Augustus gibi imparatorların portreleri yer alır.  Bu bolümden Zoilos adına yaptırılmış bir anıtın kabartmaları dikkati çeker. Bir zamanlar Imparator  Augustus'un  kölesi olan Zoilos, daha sonra azat edilmiş ve zaman içinde zengin ve güçlü bir konuma gelmiştir. Afrodisiasli olan Zoilos, şehirde birçok anıtın yapılmasına neden olmuştur. Buradaki anıta ait kabarmalarda Zoilos'un şehri temsil eden bir figür tarafından karşılanması ve Zoilosla ilgili sahneler yer alır.  2. Salonda şehirde tiyatro, odeon'da bulunan heykeller sergilenir. Bunlar arasında tiyatro Müzeleri, iki boksör heykeli dikkatimizi çeker.  Afrodit tapınağının yanında bulunan Afrodisias'in  ünlü heykel okuluna ait heykeltıraşlık atölyesinde bulunan yarim kalmış veya bırakılmış heykeller  bu salonun sol yarısını doldurur. Bunlar arasında Hermes, Artemis, disk aticiyi sayabiliriz.   3. Salonda ise sikke bolumu ve afrodisiasin erken yerleşim yeri olan iki höyükte bulunmuş çanak çömlek sergilenir. Burada gözümüze Kalkolitik dönemde yapılmış çanak çömlek Afrodias'in tarihinin ne kadar eskilere gittiğini göstermesi acısından çok önemlidir.  Yine çok ilginç objelerin doldurulduğu bir vitrin gözümüze çarpar. Burada A heykel okulunda kullanılan keski ve yontu aletleri ve iki renkli mermerden yapılmış küçük heykeller gözümüze çarpar.  4. Salon Bu bolüme adını veren Asil'in Amazonlar kraliçesi Pentesiliayi öldürmesi sahnesini gösteren heykel gurubu salonun tam ortasında yer alır. Bu salonda Klasik cağın  ünlü heykellerinin Roma Dönemi kopyaları bulunur. Polyletriosun ünlü disk aticisi Diskophorus heykeli bütün ihtişamı ile salonu süsler.  Pentesilia'yi öldüren, ama kraliçe yere düşerken ona asık olan Asilin dramını gösteren  bu heykel gurubunun çevresinde  çok iyi korunmuş bir diskopol heykeli ve Satry ve çocuk Dynisosu gösteren heykel gurupları yer alır. Bu ayni temayı isleyen heykel guruplarının Afrodisias heykel okulunda yontulduğu sanılır.  Filozoflar salonu ve Melpomene Salonu 5. Salon Bu salon şehre adını veren ve  ünlü Afrodit tapınağının sahibesi güzellik tanrıçası Afrodit’e ayrılmıştır. Yüzü tahrip olmuş afroditin gövdesi üzerinde mitolojik figürler yer alır. Burada Zeus ve Hera figürleri, güneş ve ay tanrılarının figürleri, uç güzeller ve deniz köpüğünden doğan Afroditi taşıyan bir deniz ati  dikkatimizi çeker.  Bunlar arasında uç güzelleri, .........sayabiliriz. Salonun tam ortasında Afrodit heykeli yer alır. Tanrıca  tapınağın rahiplerini gösteren heykellerle çevrilmiştir.  Kenan Erim antik kentin gelecekte de koruma ve güvence altına almak ve gerekli maddi ve bilimsel ekipman sağlamak  için içinde Amerikalı, Fransız ve Türk üyelerin bulunduğu Afrodisias'i sevenler derneğini kurdu.

 

 

 

 

Home
Up

Yesilyurtlular Tatil sitesi kiralik Villa

 

 

Home ] Up ] Halikarnas ] Bodrum Kalesi Muze ] Bodrum Yarimadasi ] Bodrum Yakininda ] Mavi Tur ] Bodrum Restoranlar ] Emlak ] Bodrum Bilgi ] E Posta ]

[ Home ] [ Up ]  Copyright © Bodrum Rehberi